Mänskliga rättigheter

Dom mänskliga rättigheterna

* Rätten att inte bli diskriminerad
* Rätten till liv – dödsstraffet
* Förbud mot tortyr
* Förbud mot slaveri och slavhandel
* Privat- och familjelivet
* Tanke- och religionsfrihet
* Yttrandefrihet
* Förenings- och församlingsfrihet
* Rätten till arbete
* Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
* Rätten till hälsa
* Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
* Rätten till utbildning
* Kvinnors rättigheter
* Barnets rättigheter
* Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
* Urfolkens rättigheter
* Rättigheter för nationella minoriteter
* Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
* Flyktingars rättigheter
* Migranters rättigheter

Läs även några av FN:s 30 mänskliga rättigheter som en humanist bör tänka på.