Author Archives: Micke F

Bättre skola med bra relationer

”Skolan måste bygga på elevernas lust att lära, på deras tillit till egna idéer, på deras förmåga att hitta egna lösningar för lärandet. Dagens skola försöker anpassa eleverna till skolan. Morgondagens skola måste anpassa sig till eleverna.”

Läs hela artikeln på lägg ner dagens skola!

Se sedan på denna video som artikeln länkade till

Posted in Inspiration, Relationer | Leave a comment